GIỚI THIỆU

Nhận dạy nghệ sửa chữa xe máy cho học viên mới vào nghề . Dạy đào tạo bồi dưỡng điện xe máy FI cho thợ sửa xe lâu năm muốn tiếp thu công nghệ mới. Nhận dạy nghệ sửa chữa xe máy cho học viên mới vào nghề . Dạy đào tạo bồi dưỡng điện xe máy FI cho thợ sửa xe lâu năm muốn tiếp thu công nghệ mới. Nhận dạy nghệ sửa chữa xe máy cho học viên mới vào nghề . Dạy đào tạo bồi dưỡng điện xe máy FI cho thợ sửa xe lâu năm muốn tiếp thu công nghệ mới. Nhận dạy nghệ sửa chữa xe máy cho học viên mới vào nghề . Dạy đào tạo bồi dưỡng điện xe máy FI cho thợ sửa xe lâu năm muốn tiếp thu công nghệ mới.